Please select language for website: Dutch English German French Italian Spanish Romanian Polish Ukrainian Russian

Notaris

Home / Notaris

Dolman Yachting - Afwikkeling via de Notaris - Jachtmakelaar

Het gegeven dat steeds meer jachten te boek gesteld zijn bij het kadaster en al of niet hypothecair belast zijn en bovendien een groot aantal kopers hun jacht financieren door middel van een jachthypotheek is voor ons aanleiding om ook de financiële afwikkeling van al onze verkopen te laten afwikkelen door Notariskantoor RijksBredius te Bussum. Kopers betalen de koopsom op de derdenrekening van het notariskantoor. Nadat de notaris de nodige controles heeft uitgevoerd (kadestrale inschrijving, hypothecaire bezwaardheid, eventuele beslagen) betaalt de notaris de koopsom uit onder aftrek van de overeengekomen courtage en eventuele kosten. De koper kan desgewenst gebruik maken van de diensten van de notaris inzake teboekstelling, een overdrachtsakte en het passeren van een hypotheekakte.

Een vertrouwd en veilig idee dat uw financiële belangen optimaal worden behartigd. Geen rompslomp, maar vaargenoegen.

De tarieven van de verschillende nautische producten zijn (inclusief 21% BTW en kosten van het kadaster – richtprijzen) :

Financiële afwikkeling van een niet te boek gesteld jacht, te weten ontvangst van de koopsom, uitbetaling aan verkoper en betaling van de courtage aan de makelaar, inclusief kadastrale recherche.
(Gebruikelijk is bij ons dat koper en verkoper ieder de helft van bovengenoemde kosten voor de financiële afwikkeling betalen)
€ 334,00
Overdrachtsakte van een te boek gesteld jacht in het B-register
(voor rekening koper en inclusief financiële afwikkeling)
€ 832,00
Overdrachtsakte van een jacht in het Z-register
(voor rekening koper en inclusief financiële afwikkeling)
€ 1032,00
Teboekstelling van een jacht in het B-register
(voor rekening koper en exclusief financiële afwikkeling)
€ 700,00
Teboekstelling van een jacht in het Z-register
(voor rekening koper en exclusief financiële afwikkeling)
€ 900,00
Uitschrijven van een jacht uit het B-register
(voor rekening verkoper en incl. kosten rechtbank)
€ 358,00
Uitschrijven van een jacht uit het Z-register
(voor rekening verkoper)
€ 358,00
Opmaken royementsakte hypotheek
(voor rekening verkoper)
€ 170,00
Hypotheekakte
(voor rekening koper)
€ 700,00

De tarieven voor overige diensten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Wij zullen dit gaarne voor u informeren, echter u kunt ook zelf contact opnemen met een van de medewerkers van notariskantoor RijksBredius, Brediusweg 16, 1401 AG te Bussum. Telefoon: 035-693 9000, Fax: 035-693 60 88, E-mail: info@notarisrb.nl

De contactpersoon bij notariskantoor RijksBredius is voor u : Notaris de heer R.A. Ritsma